Seminar za klarinet Seminar for Clarinet

Jože Kotar

25. - 30. 7. 2009

Jože KOTAR (1970, Trbovlje), klarinetist in pedagog, živi in deluje v Ljubljani. Dvanajst let je bil solo klarinetist v Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, sedaj pa je redni profesor za klarinet na ljubljanski Akademiji za glasbo in solo klarinetist v orkestru Simfonikov RTV Slovenija. Kot solist, komorni glasbenik in član različnih komornih sestavov nastopa doma in v tujini (Evropa, ZDA, Južna Amerika .), vodi seminarje za klarinet in komorno igro (Hrvaška, Srbija, Italija, Madžarska, Belgija, Izrael, Irska, Brazilija) in sodeluje v žirijah mednarodnih tekmovanj. Posnel je enajst zgoščenk: štiri samostojne solistične - z Godalnim kvartetom SF (ZKP RTV Slovenija, Ljubljana, 1998), COLLAGE s harfistko Nicoletto Sanzin Fabbri (ZKP RTV Slovenija, Ljubljana, 2002), SOLO s skladbami izključno za klarinet solo (Sound-tech, 2005) in najnovejšo s Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije (SF, 2006) ter še sedem ansambelskih plošč - tri s Pihalnim kvintetom Ariart: ARIART (ZKP RTV Slovenija, Ljubljana 1997), COCKTAIL (Ariart, 2004) ter EPISODI CONCERTANTE (Sound-tech, 2005), KLARINETOVANJE s Slovenskim kvartetom klarinetov (Samozaložba, Ljubljana, 1999), FAMILY s Slovenskim sekstetom klarinetov (Sound-tech, 2003), GLASBA NOVEGA ČASA z Ansamblom za sodobno glasbo MD7 (ZKP RTV Slovenija, Ljubljana, 2005) ter zadnjo s PIHALNIM TRIOM SLOVENSKE FILHARMONIJE (Društvo slovenskih skladateljev, 2007). Njegova izvedba Rossinijeve Teme, introdukcije in variacij je izšla na zgoščenki Orkestra Slovenske policije (Ljubljana, 1994) ter v živo iz Nizozemske na zgoščenki Delavske godbe Trbovlje. Je član, soustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega orkestra klarinetov in Slovenskega seksteta klarinetov ter član Pihalnega kvinteta Ariart, Pihalnega tria Slovenske filharmonije in Ansambla za sodobno glasbo MD7.

www.kotar.com

Jože KOTAR became principal clarinetist of the RTV Slovenia Symphony Orchestra in 2007 after serving in that role at the Slovenian Philharmonic Orchestra for 12 years. He is also a tenured professor at the Academy of Music in Ljubljana. As a soloist, chamber musician and member of various chamber ensembles, Kotar performs in Slovenia and abroad (Europe, USA, South America...), leads seminars for the clarinet and chamber music (Croatia, Serbia, Italy, Hungary, Belgium, Ireland, Israel, Brazil), and participates in the jury of international competitions. He has recorded eleven CDs: four as an independent soloist - with the Slovenian Philharmonic String Quartet (RTV Publishing, Slovenia, Ljubljana, 1998), COLLAGE with harpist Nicoletto Sanzin Fabbri (RTV Publishing Slovenia, Ljubljana, 2002), SOLO with compositions exclusively for solo clarinet (Sound-tech, 2005) and most recently with the Slovenian Philharmonic Orchestra (Slovenian Philharmonic, 2006); and seven ensemble CDs - three with the Ariart Wind Quintet: ARIART (RTV Publishing Slovenia, Ljubljana 1997), COCKTAIL (Ariart, 2004) and EPISODI CONCERTANTE (Sound-tech, 2005), CLARINETTING with the Slovenian clarinet quartet (Samozaložba, Ljubljana, 1999), FAMILY with the Slovenian Clarinet Sextet (Sound-tech, 2003), MUSIC OF OUR TIME with the MD7 Contemporary Music Ensemble (RTV publishing Slovenia, Ljubljana, 2005) and the last one with THE SLOVENIAN PHILHARMONIC WOODWIND TRIO (Society of Slovene composers, 2007). His performance of Rossini's Theme, Introduction and Variations was released on a CD of the Slovenian Police Orchestra (Ljubljana, 1994), as well as a live performance from The Netherlands on a CD of the Trbovlje Workers Band. Kotar is a member, co-founder and artistic director of the Slovenian Clarinet Orchestra and a member of the Ariart Wind Quintet and the MD7 Contemporary Music Ensemble. As a clarinetist, he collaborates with the Slovenian Chamber Orchestra, the Slovenian Police Orchestra, The Academie Ars Musicae Orchestra, The Trbovlje Workers Band, etc..

Seminar bo potekal v obliki individualnih ur v dvorani Kulturnega doma na Jezerskem.

At the masterclass participants will work individually in a hall of Kulturni dom at Jezersko.

Rok za prijavo je 10. julij 2009. Deadline for a registration is 10th July 2009.

Cena seminarja za aktivne udeležence je 300 Eur. Seminar boste lahko plačali v gotovini na Jezerskem ali na poslovni račun Kulturnega društva Ariana pri banki NLB: 02032-0256571454 (s pripisom Seminar - klarinet 2009). The fee for active participans of the seminar is 300 Eur. It will be possible to pay the fee at Jezersko at the beggining of the seminar or before on the business account of Cultural association Ariana at NLB bank, Nr.: 02032-0256571454 (please, add the note: Seminar - klarinet 2009).

Za pasivne udeležence je seminar brezplačen. For listeners there is no charge.

Vsi udeleženci bodo ob koncu seminarja dobili potrdila o udeležbi. At the conclusion of the masterclass all the participants will receive a certificates of participation.

Za prijavo in dodatne informacije pošljite sporočilo na info@vox-laci.org ali pokličite na 041 857 940. Seminar bo izveden, če bo dovolj prijav. V primeru prevelikega števila prijav, velja vrstni red. For any additional information, please do not hesitate to contact us on +386 41 857 940 or e-mail: info@vox-laci.org


Priporočamo nastanitev Recommended accommodation